Vyberte stránku

Připravujeme

Sbírka Jiřího Šetlíka

Významnou součástí naší sbírky je dar od historika umění a sběratele Doc. PhDr. Jiří Šetlíka, CSc., který v roce 2010 věnoval muzeu. Umění darovat je tématem březnového Artmixu, měsíčníku o vizuálním umění. Jaké jsou formy současného novodobého mecenášství? Jak bude...

Rekonstrukce budovy

V současné době probíhá v muzeu rekonstrukce prostor v přízemí budovy ve spolupráci s architektonickým ateliérem Marcely Steinbachové. Výsledkem budou nově zpřístupněné výstavní plochy propojené stávajícími průchody. Recepce bude v budoucnu umístěna v zádveří budovy a...

ČÍTÁRNA

Připravujeme pro Vás veřejně přístupnou čítárnu. Bude zaměřena na odbornou literaturu z oblasti volného i užitého umění, včetně architektury, fotografie a příbuzných oborů. Knihovní fond čítá okolo 3000 svazků a bude každoročně doplňován o odbornou literaturou. K...

Hlavní budova

V hlavní budově muzea pro Vás připravujeme stálé expozice regionální malby, Šetlíkovy kolekce, souboru děl Zdeňka Kirchnera, grafiky a plastiky.